Formularz zgłoszeniowy na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Po wypełnieniu wniosku prosimy o zgłoszenie się do placówki w celu weryfikacji danych osobowych.

Dane osobowe Adres zamieszkania Dane kontaktowe:Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, im. Bohaterów Wybrzeża 81-704 Sopot. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu rekrutacji, dane kandydatów są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CKU w Sopocie w celu prowadzenia dokumentacji na potrzeby rekrutacji.

Ochrona antyspamowa (podaj wynik działania)*


* - pola wymagane